Partners

Onze fedaratie is FROS

Wij hebben de ethische gedragscode van panathlon ondertekend.

Sporty is een MULTIMOVE club.

Wij werken samen met de stad Leuven en Tofsport Leuven voor het project : SPORT OP SCHOOL en BREDE SCHOOL