Fiscale attesten

Sinds september 2005 zijn wij erkend als stedelijk jeugdwerk.
Belangrijk voor onze leden is dat de kampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar nu fiscaal aftrekbaar zijn.
De aftrek van de kosten voor vakantieopvang is begrensd tot 11.20 euro per opvangdag en per kind.

De fiscale attesten voor het aanslagjaar 2019 worden verstuurd in maart 2020.